Retourneren

Garantie

Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien dit niet het geval is, neem contact met ons op.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor (waardevermindering) kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden zijn besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop het laatste product of onderdeel is ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via webshop@prodepoort.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten hebben ontvangen of u hebt aangetoond de producten te hebben geretourneerd. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald hebt, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.


Uitzonderingen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die:

  • op maat voor u gemaakt zijn;
  • om gezondheid en/of hygiëneredenen verzegeld verzonden zijn en waarvan de verzegeling door u is verwijderd;
  • data, beeld en geluidsdragers die verzegeld verzonden zijn en waarvan de verzegeling door u is verwijderd;
  • producten die kunnen bederven binnen de herroepingstermijn
  • producten die gekoeld moeten worden.


Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)